Podmioty

Projekt #Zsquad został opracowany i jest moderowany przez wybrane podmioty z wrocławskiej grupy kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowy S.A. na zaproszenie i zinicjatywy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Twardowskiego w Oleśnicy.

Zarówno treść jak i aktywne formy wsparcia młodzieży szkolnej w przedmiocie projektu dostarczają następujące spółki grupy:

WDB BU S.A. – notowany na giełdzie, licencjonowany broker ubezpieczeniowy, który swoją działalność nieprzerwanie prowadzi od 2006 roku.

Więcej na: www.wdbsa.pl

Tech Invest Group S.A. – Inwestycje w nowe technologie, wsparcie start-upów., spółka notowana na giełdzie.

Więcej na: www.tigsa.pl

Netins Software Sp. z o.o. – spółka działająca na rynku usług IT.

Więcej na: www.netins.it

Shuttout Ltd. jest właścicielem serwisu shuttout.com. Idea tej platformy opiera się na społecznościowych konkursach fotograficznych kierowanych przede wszystkim do amatorów fotografii występujących w roli organizatorów, uczestników i jury.

Więcej na: http://shuttout.com

Wszelkie formy wsparcia są konsultowane z kadrą pedagogiczną liceum, a w sytuacjach tego wymagających również z rodzicami, bądź prawnymi opiekunami młodzieży.

Projekt #Zsquad, na każdym etapie jego realizacji, jest dodatkowo konfrontowany z odbiorcą, czyli uczniami II LO w Oleśnicy.

Facebook

Twitter