Regulacje prawne

REGULACJE PRAWNE

Strony w ramach projektu opracowały i podpisały stosowane regulaminy  współpracy, w tym zakres i zasady transferu wsparcia dla młodzieży, które przewiduje projekt #Zsquad – Szkolny Akcelerator Sukcesu w Biznesie.

Dokumenty regulujące prawidłowy przebieg projektu:

Umowa współpracy II LO im. Ks. J.Twardowskiego w Oleśnicy, a podmiotami z grupy WDB BU S.A.;

Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów;

Zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach zapisu foto / video do archiwum projektu.

Facebook

Twitter